​HackShield biedt nu iedereen gratis cybercrime-training

Het is voor volwassenen vaak al moeilijk te zien wanneer iets phishing is, of wanneer ze gehackt zijn, laat staan voor kinderen. Bovendien is er ook nog schaamte, waardoor kinderen aarzelen om het hun ouders te vertellen wanneer er wel iets spookt op computer of smartphone. Om kinderen meer bewust te maken van cybercriminaliteit is er HackShield in de Klas.

450 Junior Cyber Agents

Vandaag trapten 450 Junior Cyber Agents in AFAS-theater Leusden de campagne af. Die Junior Cyber Agents zijn kinderen van 8 tot 12 jaar die meedoen aan HackShield in de Klas. Dit is een lesprogramma waarbij kinderen leren hoe ze om moeten gaan met digitale criminelen. Of tenminste: hoe ze zorgen dat zij en hun apparatuur uit handen blijven van hackers.

HackShield in de Klas is een anti-cybercrimegame die door de politie wordt ondersteund. Het idee is om mensen al jong te vertellen over de gevaren die er zijn op het internet, in de hoop dat steeds minder mensen slachtoffer worden van deze online criminaliteit. Ruim 1,2 miljoen mensen is er wel eens slachtoffer van geweest en dat blijken vooral jongeren te zijn. Belangrijk dus om die groep hiertegen beter te wapenen. Daarom hebben met HackShield de politie, Flavour, Rabobank, ESET NL en AFAS de handen ineensgeslagen om dit voor elkaar te krijgen.

Redactie