Facebook beboet voor tegenwerking in overname onderzoek Giphy

Nee, dat kan toch niet waar zijn? Facebook en niet meewerken aan een onderzoek? Sorry voor dit ietwat cynische begin van dit artikel, maar gezien alle commotie rondom het sociale netwerk schoot mij deze reactie bij het lezen van dit nieuws spontaan door het hoofd. Het sociale netwerk ligt al tijden onder vuur. De klokkenluiderzaak en de aantijgingen dat Facebook eigenlijk alleen maar oog heeft voor haar bankrekening en daar letterlijk bijna alles voor over heeft, zijn enkele voorbeelden. Het bedrijf is ook niet onbekend met boetes en andere sancties, opgelegd door toezichthouders. De volgende ligt alweer op de deurmat.

Britse boete van 50 miljoen

De Britse mededingingsautoriteit beticht Facebook ervan dat het bedrijf opzettelijk niet (voldoende) meegewerkt heeft aan het onderzoek dat de autoriteit uitvoerde nadat het sociale netwerk bekendmaakte dat het Giphy ging overnemen. Die (vermeende) tegenwerking komt Facebook nu op een boete van 50,5 miljoen pond te staan (ongeveer 59 miljoen euro). Het moge duidelijk zijn dat Facebook het daar niet mee eens is. Men beraadt zich dan ook op eventuele stappen,

In de zomer van 2020 werd bekend dat Giphy en Facebook er samen uit waren dat het ‘gifjes platform’ onderdeel van het sociale netwerk zou worden. Zoals zo vaak met dergelijke overnames, moeten die goedgekeurd worden en gelden tijdens dat proces de nodige regels. Zo mogen de bedrijven hangende het onderzoek, en voordat de overname goedgekeurd is, geen concurrentievervalsende afspraken maken. Sterker nog, in dit geval werden Facebook en Giphy via een zogenoemde ‘initial enforcement order’ verplicht om met elkaar te blijven concurreren en als twee afzonderlijke bedrijven te opereren. De toezichthouder, in dit geval dus de Britse mededingingsautoriteit, kan, mag en zal controleren of beide partijen zich aan die afspraken en regels houden.

Redactie