Het is “Wereldkoffiedag”! Hoe gaat het met de koffieboeren?

Het is “Wereldkoffiedag”! Hoe gaat het met de koffieboeren?

Het is vandaag wereldkoffiedag! Een dag om even stil te staan bij de koffieboeren die wereldwijd onder de armoede grens leven en daarom vaak het bijltje erbij neergooien. Gelukkig maakt Fairtrade Original het gat tussen de wereldmarktprijs en een leefbaar inkomen van de koffieboer een kopje kleiner. Met het betalen van een rechtvaardigere prijs wil Fairtrade Original een nieuwe standaard zetten voor de gehele koffie-industrie. Daarom biedt Fairtrade Original als eerste merk in de Nederlandse supermarkt de koffieboeren een prijs waarmee zij een waardig bestaan kunnen opbouwen.

De toekomst van koffie staat onder druk

Veel koffieboeren verdienen niet genoeg om waardig van te leven. Dit betekent dat zaken zoals het opbouwen van een spaarpot voor onvoorziene omstandigheden en werken aan duurzame landbouwmethoden niet haalbaar zijn. Ondertussen staat door klimaatverandering het voortbestaan van de koffieproductie verder onder druk. Onder andere verhoogde temperaturen in combinatie met intensievere, onregelmatige regenval geven problemen bij de koffieteelt. De noodzakelijke aanpassingen zijn voor de meeste boeren niet te betalen.

De leefbaar inkomen referentieprijs

De leefbaar inkomen referentieprijs (LIRP) is de prijs die boeren voor hun koffie zouden moeten krijgen waardoor ze in staat worden gesteld om een leefbaar inkomen te verdienen. Een leefbaar inkomen behelst niet alleen de meest fundamentele behoeftes, zoals voldoende voedzaam eten, een dak boven het hoofd, kleding, onderwijs en gezondheid, maar betekent ook financiële ruimte om te kunnen investeren in de toekomst.

Fairtrade Original doet een schepje bovenop het bedrag dat de koffieboeren waarmee wordt samengewerkt tot nu toe ontvingen. Hierdoor krijgen ze nu een prijs die verder gaat dan alleen het dekken van de koffieproductie: ook de levensbehoeftes van de mens achter de koffieplant worden vervuld. De exacte leefbaar inkomen referentieprijzen wisselen per land. Fairtrade International berekent wat de leefbaar inkomen referentieprijzen zijn in de verschillende landen, om zo boeren in iedere specifieke leefsituatie te kunnen bijstaan.

Steven van Wijk, Managing Dir4ector bij Fairtrade Original: “Als we naar de wereldwijde koffiemarkt kijken dan wordt het hoog tijd dat er iets gaat veranderen. Veel boeren verkopen hun koffie tegen kostprijs en leven in armoede. Wij werken al vijftig jaar aan dit complexe thema, we zijn blij dat we deze belangrijke stap zetten en zo de koffieboeren helpen een leefbaar inkomen te verdienen. Je koffie smaakt echt veel beter als je weet dat er een eerlijke prijs voor is betaald. We hopen hiermee ook andere koffiemerken en retailers te inspireren zodat we samen veel meer koffieboeren in staat stellen een leefbaar inkomen te verdienen.

Wat is een leefbaar inkomen

Redactie