Tech startup Caeli maakt luchtkwaliteit met satellietdata inzichtelijk

Niet langer hoeven overheden, burgers, belangen- en beroepsorganisaties en bedrijven zich te baseren op (weinig actuele) onderzoeksgegevens. Voortaan kunnen zij direct zien hoe het met de luchtkwaliteit is gesteld. Tot op gebieden van 100 x 100 meter precies.

Luchtkwaliteit in Nederland

Wie wil weten hoeveel stikstofdioxide, ammoniak, methaan, ozon, koolstofdioxide, zwaveldioxide of koolstofmonoxide in een afgebakend gebied voorkomt, kan dit voortaan zien op www.luchtkwaliteit.nl, een website gelanceerd door de Nederlandse startup Caeli. Van hele gebieden tot lokale bronnen van vervuiling. Ook is het mogelijk om een gebied gedurende een periode te monitoren om zo trends of veranderingen te kunnen vaststellen. Het is voor het eerst dat een commercieel bedrijf deze informatie voor iedereen gratis toegankelijk maakt en specifieke abonnementen biedt voor specifieke behoeften.

Een alziend vergrootglas

Voor talloze sectoren is deze informatie over de luchtkwaliteit van onschatbare waarde omdat het actueel en precies is. Daar waar de Emissieregistratie van de overheid zich voor een groot deel baseert op de Milieujaarverslagen van bedrijven, baseert deze website zich op beelden van satellieten van NASA en de satelliet Sentinel-5P van ESA, die is uitgerust met de Nederlandse super speurneus Tropomi. Deze informatie wordt met aanvullende data verrijkt en met de Caeli- algoritmes en Machine Learning beschikbaar gemaakt tot in gemiddelde gaswaarden in een resolutie tot 100 x 100 meter. Imputatietechnieken maken het mogelijk ‘door de wolken te kijken’ en ontbrekende gegevens aan te vullen. Ook de stand en kracht van de wind worden meegenomen in het aanwijzen van vervuilingsbronnen en hun reikwijdte. De werkelijkheid tot op de schoorsteen precies.

Direct antwoord op belangrijke vragen

Zijn bepaalde vergunningen terecht verleend of verruimd? Wat is de huidige situatie in Natura 2000-gebieden? Wat is de luchtsamenstelling in emissievrije zones? Wat zijn gemiddelde waarden van gas rond scheepvaart- en autoroutes? Hoeveel methaan komt er vrij bij vuilstortplaatsen of bij de winning en het transport van olie en gas? Zijn er gaskranen die lekken? Al dit soort vragen kunnen nu met harde cijfers worden beantwoord. Zonder dat dit kostbare apparatuur op de grond vereist.

Redactie