ABN Amro ziet zichzelf overbodig worden door crypto

ABN Amro ziet de voor- en de nadelen van crypto, maar staat er niet per se negatief in dat een financiële tussenpersoon hierbij niet nodig is. ABN is zelf vaak die financiële tussenpersoon. Hoewel het meent dat Bitcoin geen geschikt betaalmiddel is, erkent het wel dat tokenisering in de toekomst zal toenemen en deze systemen zonder tussenkomst van derden kunnen bestaan.

Blockchain

Cryptocurrencies bestaan door de blockchain, een decentrale digitale database waarin informatie niet op één punt, maar juist op meerdere punten is opgeslagen. Hierdoor is informatie verstrekken sneller en kan er moeilijk iemand tussenkomen om alles te verstoren. Alle informatie heeft een tijdsstempel en een digitale vingerafdruk, waardoor je de data niet zomaar kan veranderen.

ABN Amro schrijft dat er geen derde meer nodig is om alles te controleren. “Daarmee worden niet alleen tijd en kosten bespaard, ook worden processen geoptimaliseerd. Tevens kan de blokchain digitaal rechten toevoegen aan een object of bezit (asset) of kunnen slimme contracten (smart contracts) worden gecreëerd. Dat kunnen bijvoorbeeld contracten zijn over het periodiek uitkeren van dividenden.”

Redactie