Hoe rotsen de mensheid kunnen redden

Hoe rotsen de mensheid kunnen redden

Terwijl in de hele wereld naarstig gezocht wordt naar manieren om opwarming van de aarde tegen te gaan, bestaan er al die tijd al rotsen die CO2 uit de lucht halen. Bijna niemand weet dat. “Dat doen die rotsen van nature dus. Al miljarden jaren sinds het ontstaan van de aarde, nog voor er planten en dieren waren. Daarmee hebben deze rotsen al veel bijgedragen aan de temperatuur op aarde.” vertelt Sven Jense van Climate Cleanup. Wat kunnen die rotsen voor de toekomst van de aarde betekenen?

Mensen hebben veel CO2 in de lucht gebracht

Omdat we als mensen heel veel CO2 in de lucht hebben gebracht met het verbranden van fossiele brandstoffen en het omploegen en ontgroenen van de aarde, hebben de rotsen het niet meer bij kunnen houden. “Maar daar kunnen wij als mensen verandering in brengen” vult Jense enthousiast aan. ”Door te zorgen dat deze rotsen meer aan de oppervlakte komen, klein worden vermalen en verspreid. Dan kan het gesteente sneller zijn CO2 opruimende werk doen. Als we dat combineren met het beschermen en herstellen van ecosystemen, het vergroten van biodiversiteit, het aanleggen van heel erg veel meer natuur waar we uit kunnen oogsten om kleding, eten, materialen en huizen van te maken, dan kunnen we als mensen zelf een fijn leven hebben en in weer balans met de aarde komen.”

Olaf Schuiling Award, ontwerp Andy Dockett, uitvoering Fiction Factory Amsterdam. Een brok olivijn lijkt te zweven op een sokkel van hout.Afbeelding2

Redactie